Matematické vzorce 2

Seznam vzorců potřebných pro řešení příkladů na VŠ v předmětu Matematika 1

Kvadratické rovnice

Vzorce pro derivace

c = konstanta

x = proměnná, podle které derivujeme

f, g = funkce

Pozn. můžete se setkat i s jiným značením, v následujících vzorcích budeme dodržovat toto značení - je důležité vědět, co které položka znamená! Funkce má jiný význam než konstanta nebo proměnná a při záměně by tyto vzorce již nešly použít!

Sčítání, odčítání, násobení a dělení funkcí

Logaritmy a exponenciální funkce

- omlouvám se za chybu v tomto vzorci - správný tvar je (cx)' = cx × ln c. Na této stránce je to správně.

Goniometrické funkce

Složené funkce

Tečna a normála

Integrály

Pravidla pro integrály (věty)

(aneb. konstantu v součinu můžeme „vytknout“ před integrál)

(aneb. integrál můžeme „rozseknout“ v součtech nebo rozdílech (ne v součinech!) na dva nebo více různých integrálů)

Vzorce pro integrály

(omlouvám se za chybu, podmínka má být n ≠ -1 → v případě n = -1 platí po úpravách následující vzorec)

Per partes

(zjednodušený zápis)

Integrační metody

Integrály by se daly rozdělit do několika typů / metod:

1. Klasické integrály (na které stačí výše uvedená pravidla a vzorce, případně nějaké úpravy)

2. Per-partes (musíme je upravovat touto metodou)

3. Substituce (při výpočtu musíme použít metodu substituce)

4. Parciální zlomky (musíme počítat speciální metodou parciální zlomky a ty zintegrovat)

… tyto metody se dají různě kombinovatV roce 2013 vytvořila Tlapka. Upozorňuji, že některé vzorce mohou být špatné nebo nepřesné. Pokud narazíte na nesprávný vzorec nebo nějakou jinou chybu, prosím napište mi.